บริษัท แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

   สาส์นจากท่านประธาน
         ชาวแบริ่งเซ็นเตอร์ทุกคนมีความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะบริการลูกค้า โดยยึดหลักว่าความพึงพอใจของลูกค้าคือหน้าที่หลักของเรา

         เพื่อการดำรงความเป็นหนึ่งในตลาด นโยบายของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นให้ปฏิบัติตามโดยยึดหลักการว่าจะต้องพัฒนาตัวองค์กรทั้งในด้านของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน ทุกคน ทั้งในด้านของการบริการลูกค้า การบริหารงานขายและการบริหารจัดการคลังสินค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการขนส่งที่รวดเร็วทันใจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าจะช่วยทำให้บริษัทเติมโตได้ในอนาคต

 

 

Mr. Suriya Aphichawakoonkhajorn
 

 


President

1980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบริ่งเซ็นเตอร์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคุณสุริยาอภิชวกูลขจร
1992 : บริษัทแบริ่งเซ็นเตอร์ (1992) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น.
19xx : จากการที่ตลาดขยายตัว บริษัทแบริ่งเซ็นเตอร์จึงได้จดทะเบียนใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัทแบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1999 : ได้รับรางวัล Certificate of Application NTN Awards
2000 : ได้รับรางวัล Greatly Appreciate NSK Awards (At NSK Headquarters)
2004 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Singapore forum)
2005 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Thailand Forum Bangkok)
2006 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Vietnam Forum Ho shi min city)
2006 : ได้รับรางวัล Certificate awarded of grand success of Bearings Units during 2004-2005
2007 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Thailand Forum Phuket)
2008 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards
2009 : ได้รับรางวัล Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Singapore Forum)