หัวรถเกี่ยวข้าวโพด ติดรถคูโบต้า DC70 DC95 ช่างพยัพ พัฒนานิคม 081-9913-832
สัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงของหัวรถเกี่ยวข้าวโพด Horsemen ช่างพยัพ พัฒนานิคม 081-9913-832
หัวเกี่ยวข้าวโพด Horsmen และ รถเกี่ยว DC70 ช่างพยัพ พัฒนานิคม 081-9913-832
หัวเกี่ยวข้าวโพด รุ่น3แถว DC70 Housemen ช่างพยัพ พัฒนานิคม 081-9913-832
หัวบิดเกี่ยวข้าวโพด รุ่น3แถว Housemen CD70 ช่างพยัพ พัฒนานิคม 081-9913-832
รถเกี่ยวข้าวโพดพลังแรง housemen รุ่น3 แถว DC70 ช่างพยัพ พัฒนานิคม 081-9913-832
หัวเกี่ยวข้าวโพดสำหรับลุยงานหนัก ไร่ไหนว่าโหด ต้องเจอ Housemen ช่างพยัพ พัฒนานิคม 081-9913-832
หัวเกี่ยวข้าวโพด Housemen EP.2 ไร่ไหนว่ายากมาดู รุ่น3แถว DC700 ติดรถคูโบต้า ช่างพยัพ พัฒนานิคม 081-9913-832
หัวเกี่ยวข้าวโพด Housemen งานถึกๆทนๆ ต้องดู Ep.3ติดรถคูโบต้า DC70 3แถวล้ำๆ ช่างพยัพ พัฒนานิคม 081-9913-832