ตลับลูกปืนสำหรับปลดคลัตช์

รหัสสินค้า 12946

ชื่อ : ตลับลูกปืนสำหรับปลดคลัตช์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตลับลูกปืนสำหรับปลดคลัตช์

หมวดหมู่ : ตลับลูกปืน NTN
จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1382 คน

      ตลับลูกปืนสำหรับปลดคลัตช์ : Clutch Release Bearings ตลับลูกปืนสำหรับปลดคลัตช์ในรถยนต์ เป็นชิ้นส่วนที่ติดตั้งอยู่ระหว่างเครื่องยนต์กับชุดส่งถ่ายกำลัง ซึ่งตัวตลับลูกปืนดังกล่าวจะเป็นตัวรองรับ และกดชุดคลัตช์ในขณะที่มีการตัดกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับชุดส่งถ่ายกำลัง บางสภาวะ จุดศูนย์กลางของการหมุนระหว่างชุดคลัตช์ที่ติดตั้งอยู่ที่ชุดส่งถ่ายกำลังจะ แตกต่างกัน (เยื้องศูนย์) เมื่อมีการปลดคลัตช์ภายใต้สภาวะดังกล่าว จะก่อให้เกิดการสะเทือนและเสียงที่ดังขึ้น ตลับลูกปืนสำหรับปลดคลัตช์ของ NTN (NTN FCR Bearings) เป็นตลับลูกปืนที่ได้รับการค้นคว้าและพัฒนาออกแบบให้มีคุณสมบัติที่สามารถ ปรับและประคองศูนย์ในการหมุนได้เอง ในขณะที่ถูกใช้งาน โครงสร้างของตลับลูกปืนในตำแหน่งที่ต้องกดสัมผัสกับชุดคลัตช์ ถูกออกแบบให้มีลักษณะโค้งมนเพื่อรองรับกับแนวประคองศูนย์ ส่วนภายในได้บรรจุจาระบีคุณภาพสูงเพื่อยืดอายุการใช้งาน