ตลับลูกปืนแบบจาระบีสังเคราะห์ชนิดแข็ง

รหัสสินค้า 12950

ชื่อ : ตลับลูกปืนแบบจาระบีสังเคราะห์ชนิดแข็ง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตลับลูกปืนแบบจาระบีสังเคราะห์ชนิดแข็ง

หมวดหมู่ : ตลับลูกปืน NTN
จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1087 คน

     ตลับลูกปืนแบบจาระบีสังเคราะห์ชนิด แข็ง : Bearings With Solid GreaseNTN ได้พยายามค้นคว้า และวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จาระบีแข็ง (Sold Grease) เป็นสารหล่อลื่นที่ NTN คิดค้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพของการหล่อลื่นให้ดีขึ้น และไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการดูแลรักษา สารหล่อลื่นที่คิดค้นขึ้นนี้ เป็นการผสมระหว่างจาระบีสังเคราะห์คุณภาพสูง กับพลาสติดชนิดพิเศษ จะมีลักษณะเป็นจาระบีแข็ง มีคุณสมบัติการคงตัวสูง โยไม่รวมตัวกับน้ำ และสิ่งแปลกปลอม อื่น และที่สำคัญคือมีอายุการหล่อลื่นที่ยาวนาน- การใช้งาน- งานที่เครื่องจักรติดตั้งอยู่กลางแจ้ง- งานที่ตลับลูกปืนได้รับแรงเหวี่ยงจากการหมุนตัวสูง- งานที่ต้องควบคุมความสะอาด- งานที่ต้องสัมผสัสกับความร้อน- งานที่ต้องสัมผัสกับน้ำ หรือของเหลวอื่น ๆ- งานที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นละออง หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ฯลฯ