GEMINI RB36

รหัสสินค้า 16269

ชื่อ : GEMINI RB36
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
GEMINI RB36

จำนวน:
คำค้นหา
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 586 คน

ลวดเชื่อมไฟฟ้าคุณภาพสูง เชื่อมเรียบสม่ำเสมอ เชื่อมได้ทุกต่ำแหน่งท่าเชื่อม เหมาะส่าหรับเชื่อมโครงสร้าง งานเชื่อมเรือเดินทะเล สะพานเหล็ก และงานเหล็กทั่วไป

ลวดเชื่อมเจมินี่ GEMINI RB36
  - ลวดเชื่อมส่าหรับเหล์กคาร์บอนปานกลางและคาร์บอนต่ำ

ลวดเชื่อมสารพอกหุ้มประเภทไททาเนีย การอาร์คเรียบ เกล็ดแนวเชื่อมเรียบสม่ำเสมอ เหมาะส่าหรับงานเชื่อมโครงสร้าง งานเชื่อมเรือเดินทะเล งานเชื่อมสะพานเหล็ก และงานเหล็กทั่วไป

    ลวดเชื่อมเจมินี่ RB36 เป็นลวดเชื่อมสารพอกหุ้มประเภทไททาเนีย การอาร์คเรียบ เกล็ดแนวเชื่อมเรียบสม่ำเสมอ สามารถเชื่อมได้ทุกต่าแหน่งท่าชื่อมรวมถึงท่าเชื่อมลง เหมาะส่าหรับงานเชื่อมโครงสร้าง งานเชื่อมเรือเดินทะเล งานเชื่อมสะพานเหล็ก และงานเหล็กทั่วไป