GEMINI 307A

รหัสสินค้า 16275

ชื่อ : GEMINI 307A
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
GEMINI 307A

หมวดหมู่ : เจมินี่
จำนวน:
คำค้นหา
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1351 คน

     ลวดเชื่อมสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนีย มีแกนลวดเป็นสแตนเลส แนวเชื่อมทนต่อการกัดกร่อนของกรดต่างๆ เหมาะส่าหรับงานเชื่อมรองพื้นก่อนเชื่อมพอกผิว สามารถเชื่อมต่อโลหะต่างชนิดได้

ลวดเชื่อมเจมินี่ 307 A
 - ลวดเชื่อมสเตนเลส และเหล็กกล้า ทนความร้อนสูง

     ลวด เชื่อมเจมินี่ 307 A เป็นลวดเชื่อมสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนีย มีแกนลวดเป็นสเตนเลส แนวเชื่อมทนต่อการกัดกร่อนของกรดต่างๆ เหมาะสาหรับงานเชื่อมรองพื้นก่อนเชื่อมพอกผิว สามารถเชื่อมต่อโลหะต่างชนิดได้ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเหล็กแมงกานีส 11-14% สามารถใช้กับงานเชื่อมอุปกรณ์ของเครื่องจักรกลในโรงงานน้าตาล เช่น งานเชื่อมหวี ฆ้อนบังใบลูกหีบ เป็นต้น