GEMINI H350R

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

 

คุณภาพเยี่ยมเหมาะส่าหรับ งานเชื่อมซ่อมบ่ารุงชิ้นส่วน ของเครื่องจักรกลหนัก ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในงานโยธา งานก่อสร้าง งามเชื่อมเพลา งานเชื่อมโซ่ล่าเลียง งานเชื่อมอะไหล่รถแทรคเตอร์ แนวเชื่อมกลึงแต่งได้

ลวดเชื่อมเจมินี่ H 350 R
ลวดเชื่อมส่าหรับงานเชื่อมพอกผิวแข็ง

ลวด เชื่อมพอกผิวแข็ง สารพอกหุ้มประเภทไทเทเนีย มีส่วนผสมของธาตุโครเมียม และธาตุแมงกานีสผสม ให้แนวเชื่อมที่มีความแข็งและเหนียวสูง สามารถทนต่อแรงกระแทกและแรงเสียดสีได้ดี สามารถเชื่อมรองพื้น และเชื่อมพอกบริเวณที่สึกหรอมากๆ

ลวดเชื่อมเจมินี่ H 350 R เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง สารพอกหุ้มประเภทไทเทเนีย มี ส่วนผสมของธาตุโครเมียม และธาตุแมงกานีสผสม ให้แนวเชื่อมที่มีความแข็งและเหนียว สูง สามารถทนต่อแรงกระแทกและแรงเสียดสีอย่างรุนแรงได้ดี ทนแรงครูดได้ปานกลาง เหมาะกับงานเชื่อมที่ต้องการความแข็งประมาณ 35 HRC เช่น งานเชื่อมชิ้นส่วน เครื่องจักรกลหนักที่สึกหรอ แนวเชื่อมสามารถกลึงแต่งได้

 

 

คุณสมบัติของแนวเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมี (%)

คุณสมบัติทางกล

C

0.14

Single Layer
Multiple Layer

32 HRC
35 HRC

Mn

0.54

Si

0.45

Cr

2.08


กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม

  AC หรือ DC±

Ø/ความยาว (มม.)

3.2X350

4.0X400

5.0X400

กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A)

90-120

120-170

180-260

 

สีแต้ม

ปลายลวด

ชมพู

ข้างลวด

ฟ้า

ชื่อพิมพ์

G-H350 R