GEMINI T 330

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

 

ลวดเชื่อมที่มีสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนียม ออกแบบสาหรับงานเชื่อมแม่พิมพ์ ปั๊ม กรรไกร มีด เหล็กร้อน บราเชรดเดอร์ เป็นต้น

ลวดเชื่อมเจมินี่ T 330
ลวดเชื่อมส่าหรับงานเชื่อมแม่พิมพ์

ลวด เชื่อมเจมินี่ T 330 เป็นลวดเชื่อมที่มีสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนียม ออกแบบสาหรับงานเชื่อมแม่พิมพ์ ปั๊ม กรรไกร มีด เหล็กร้อน บราเชรดเดอร์ เป็นต้น

 

 

คุณสมบัติโดยทั่วไปของโลหะรอยเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมี (%)

คุณสมบัติทางกล

C

0.60

ค่าความแข็ง

60 HRC

Mn

0.06

Cr

4.20

Si

0.80

Mo

9.30

V

1.50


กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม

  AC หรือ DC+

Ø/ขนาด (มม.)

2.6/300

3.2/350

4.0/400

กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A)

60/80

90/120

120/150

 

รหัสสี

ปลายลวด

-

ข้างลวด

-

สีพิมพ์

G-T330/E 3-UM-60T