GEMINI NI CAST 98

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

 

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อเจมินี่ คุณภาพยอดเยี่ยม รับประกันโดยยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศ ใช้กระแสไฟต่ำ แนวเชื่อมกลึงแต่งได้ง่าย เหมาะส่าหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อทั่วไป

ลวดเชื่อมเจมินี่ Ni 98
ลวดเชื่อมส่าหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อและโลหะพิเศษ

ลวด เชื่อมเจมินี่ Ni 98 เป็นลวดเชื่อมเหล็กหล่อที่มีส่วนผสมของธาตุนิเกิลอยู่สูง ออกแบบมาพิเศษให้ใช้กับกระแสไฟที่ต่า จึงสามารถเชื่อมชิ้นงาน โดยไม่เกิดความร้อนสูง สามารถลดแรงเค้นตกค้างภายใต้แนวเชื่อมได้ โดยใช้ฆ้อนเคาะเบาๆ รอบๆ บริเวณแนวเชื่อม การอาร์คคงที่ แนวเชื่อมสามารถกลึงแต่งได้ง่าย เหมาะสาหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อทั่วไป

 

 

คุณสมบัติของแนวเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมี (%)

คุณสมบัติทางกล

C

0.43

Yield stress

300 N/mm2

Mn

0.15

Tensile strength

400 N/mm2

Ni

97.80

Elongation

5 %

 

 

Vickers Hardness HV30

160 HV


กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม

  AC หรือ DC±

Ø/ขนาด (มม.)

2.6/300

3.2/350

4.0X350

5.0X350

กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A)

50-80

80-110

110-150

150-190

 

สีแต้ม

ปลายลวด

เขียว

ข้างลวด

เขียว

ชื่อพิมพ์

G-Ni98/E Ni-Cl